Dni wolne

Dni wolne

1 września, wtorek
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Podstawa prawna: - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
1 września, wtorek
14 października, środa
Dzień Edukacji Narodowej
14 października, środa
15 października, piątek
Dzień dodatkowo wolny od zajęć wychowawczych
15 października, piątek
1 listopada, niedziela
Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada, niedziela
11 listopada, czwartek
Święto Niepodległości
11 listopada, czwartek
12 listopada, piątek
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
12 listopada, piątek
23 grudnia - 31 grudnia, czwartek- piątek
Zimowa przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
23 grudnia - 31 grudnia, czwartek- piątek
6 stycznia, czwartek
Święto Trzech Króli
6 stycznia, czwartek
7 stycznia 2022 r., piątek
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
7 stycznia 2022 r., piątek
31 stycznia – 13 lutego 2022 r., poniedziałek – niedziela
Ferie zimowe
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
31 stycznia – 13 lutego 2022 r., poniedziałek – niedziela
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r., czwartek – wtorek
Wiosenna przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r., czwartek – wtorek
2 maja 2022 r., poniedziałek
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2022 r., poniedziałek
3 maja 2022 r., wtorek
Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja 2022 r., wtorek
24 – 26 maja 2022 r., wtorek – czwartek
Egzamin ósmoklasisty
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).
24 – 26 maja 2022 r., wtorek – czwartek
16 czerwca 2022 r., czwartek
Boże Ciało
16 czerwca 2022 r., czwartek
17 czerwca 2022 r., piątek
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
17 czerwca 2022 r., piątek
24 czerwca 2022 r., piątek
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
24 czerwca 2022 r., piątek
25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r., sobota – środa
Ferie letnie
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r., sobota – środa
Font Resize
KOLOR