Dni wolne

Dni wolne

1 września, wtorek
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Podstawa prawna: - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
1 września, wtorek
14 października, środa
Dzień Edukacji Narodowej
14 października, środa
1 listopada, niedziela
Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada, niedziela
11 listopada, środa
Święto Niepodległości
11 listopada, środa
12 listopada, czwartek
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
12 listopada, czwartek
13 listopada, piątek
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
13 listopada, piątek
23 grudnia - 1 stycznia, środa - piątek
Zimowa przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
23 grudnia - 1 stycznia, środa - piątek
4 stycznia – 17 stycznia
Ferie zimowe
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
4 stycznia – 17 stycznia
31 marca, środa
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
31 marca, środa
1 kwietnia – 6 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
1 kwietnia – 6 kwietnia
30 kwietnia, piątek
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
30 kwietnia, piątek
1 maja, sobota
Święto Pracy
1 maja, sobota
3 maja, poniedziałek
Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja, poniedziałek
25, 26, 27 maja
Egzamin ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).
25, 26, 27 maja
3 czerwca, czwartek
Boże Ciało
3 czerwca, czwartek
4 czerwca, piątek
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
4 czerwca, piątek
25 czerwca, piątek
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
25 czerwca, piątek
26 czerwca – 31 sierpnia
Ferie letnie
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
26 czerwca – 31 sierpnia
Font Resize
KOLOR