Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności
w tych obszarach przez uczniów. 

 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne
i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

Korzystając z zestawu nagłośnieniowego, w skład którego wchodzą kolumny, mikrofony bezprzewodowe, mikser, wzmacniacz i statywy zakupionego w ramach  programu „Laboratoria Przyszłości” uczniowie kl. VI – VIII przygotowali pod czujnym okiem pani Anny Sakowskiej przejmujący apel z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Zestaw nagłośnieniowy spełnił swoją funkcję, z pewnością zostanie wykorzystany
w trakcie kolejnych uroczystości szkolnych.            

Zajęcia rozwijające z matematyki w kl. Ia

 

W ramach zajęć rozwijających z matematyki uczniowie kl. Ia wykorzystują  bogaty zbiór elementów  do kodowania zakupiony ze środków finansowych programu „Laboratoria Przyszłości”. Praca na dużej macie  oraz działanie w grupie: stymulują rozwój mózgu dzieci i myślenie logiczne, wpływają na wyobraźnię przestrzenną, znajomość kierunków i orientację w przestrzeni, podnoszą umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz algorytmicznego, wspomagają działania ćwiczące koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętności manualne, pomagają ćwiczyć koncentrację i umiejętność skupienia uwagi w dłuższym czasie oraz aktywizują uczniów, przesuwających figury i elementy z większym zaangażowaniem, dając im szerszy obraz przestrzenny oraz pole widzenia w planowaniu ruchów.

Font Resize
KOLOR