Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego

W ramach reformy systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało w ramowym planie nauczania klas VII i VIII zajęcia lekcyjne z doradztwa zawodowego. Zajęcia te realizowane są w klasach
w wymiarze przynajmniej 10 godzin rocznie. Zajęcia prowadzi p. Aneta Gacek.

 


Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

KLASY VII

1. Szkoła podstawowa i co dalej?

2. Moje umiejętności – moje sukcesy.

3. Zdolności i uzdolnienia.

4. Moje zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

5. Zawody wokół nas.

6. Nowe zawody. Zawody przyszłości.

7. Wolontariat wstępem do kariery. 

8. Jak długo się uczymy?

9. Jak wybrać szkołę?

10. Kto może pomóc w wyborze zawodu?

 

KLASY VIII

1. Zawody w Polsce.

1. Własne zasoby a wymagania współczesnego rynku pracy.

2. Temperament, a wybór zawodu.

3. Czy i ja mogę zostać bohaterem?

4. Wartość pracy i etyka zawodowa. Znaczenie pracy w życiu człowieka

5. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w Warszawie.

6. Ścieżki kształcenia.

7. Szkoły zawodowe – szkoły pozytywnego wyboru.

8. Wybór szkoły i zawodu – kryteria wyboru szkoły i zawodu w kontekście własnych zasobów.

9. Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Preferencje zawodowe.

10. Rozmowa kwalifikacyjna.

11. Autoprezentacja. Portfolio i e-portfolio.

12. W roli głównej – wywiad z przedstawicielem zawodu.

 

 

Pomocne materiały: 
http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ – filmy o zawodach

 

Pomocne strony:

www.brp.edu.pl

www.crdz.wcies.edu.pl

www.men.gov.pl
www.cdzdm.pl
www.koweziu.edu.pl
www.doradztwo.koweziu.pl
www.
edukacja.warszawa.pl
www.doradztwo.ore.edu.pl

www.indywidualni.pl

 

 

 

Font Resize
KOLOR